Om

Bloggen ger tips och råd i olika ämnen rörande hundägandet..Dessutom blir det några inlägg om astrologi och horoskop

Om mig
Kontaktformulär

Kategorier

Påskhelg med hund

Påskhelgen


 


Precis som vid jul-och nyårshelgen finns det vissa saker som hundägare bör tänka på och undvika under påskhelgen. Påskliljor och tulpaner är populära växter till påsken men bör ställas så att hundar (och inte katter) kan komma åt dem. Löken är extra giftig. Se till att hunden inte når pyntet, speciellt om man har nyfikna valpar och unghundar, som gärna tuggar på och i sig saker och ting 


Påskmaten har ofta högt fett- och saltinnehåll och är inte alls lämplig för hundmagar. Hundar riskerar att få bukspottinflammation om de äter mycket fet mat. Mycket av maten innehåller även lök, vilket kan leda till blodbrist i värsta fall. Undvik också att ge ben från matrester. De kan leda till förstoppning eller till och med ge livshotande skador.
 


Godis är aldrig bra för våra hundar. Xylitol som används i sockerfritt godis och tuggummi, är ett ämne som hundar är känsliga för. Blodsockret kan sjunka kraftigt, vilket ger symtom som darrighet, vinglighet, svårigheter att stå och gå och i allvarliga fall till kramper och medvetslöshet. Se extra upp med chokladen som kan ställa till stora hälsoproblem, hjärtproblem, koma, kramper och död som följd om det vill sig illa. Mörk choklad med hög kakaohalt innehåller större mängd teobromin än ljus choklad, ett ämne som hundar är känsliga för. Vindruvor och russin kan leda till njursvikt. 


Tyvärr kan påskhelgen också firas med fyrverkerier, raketer och smällare. Det finns tips i arkivet från 2021-12-05 för smällare-och fyrverkerirädda hundar...


 


  

...och IrisPollensäsongen har startat.....


POLLEN


....är växternas manliga könsceller, som vid blomningen sprids via djur eller med vindarna. Pollen från dessa växter ställer till problem för allergiker. Inte bara människor utan även våra hundar kan vara pollenallergiker.


Just nu är det främst pollen från al och hassel som sprids i syd- och mellansverige. Det är vanligast att man är allergisk mot björk- och gräspollen. ... men många med björkpollenallergi får också besvär av pollen från al och hassel som ...

Pollensäsongen kan delas in i tre perioder; först våren då lövträden blommar, därefter sommaren med gräspollen och slutligen sensommaren/hösten som är säsong för gråbo.Björk, al, alm, bok, ek, hassel, sälg och vide är alla träd eller buskar med pollen som kan orsaka allergier. De över 150 svenska gräsarterna anses alla kunna orsaka allergier. De högsta gräspollenhalterna brukar uppmätas veckorna efter midsommar. Olika typer av groblad växer bland annat i gräsmattor i hela Sverige och kan då sprida pollen från maj till augusti. Gråbo är ett vanligt ogräs som blommar mellan juli och augusti.Vanliga symtom vid pollenallergi hos hundar:


• Klåda runt ansikte och runt öron.

• Slickar sig på tassar, i ljumskar och på andra ställen på kroppen.

• Rinnande ögon.

• Rinner slem från nosen.


Eftersom pollen finns överallt är det en allergi som är svår att förebygga.

Jag rekommenderar att hunden duschas med ljummet vatten efter långpromenader eller varje kväll och emellanåt kan medicinskt schampo som återfuktar huden användas.

Har hunden svåra besvär bör kontakt göras med en veterinär. För att ta reda på om det är allergi, måste veterinären göra en omfattande utredning av hunden för att utesluta annat, som t ex en infektion, parasiter eller överkänslighet mot fodret. Ett pricktest visar vilken typ av pollen eller andra luftburna ämnen hunden är allergisk mot.
Eros

2000 - 2012

Min vackra och mycket godmodiga irländska setter, Eros var allergisk mot massor av ämnen och då självklart mot pollen också.

Vid två års ålder var avlivning bokad på grund av hans mycket svåra allergier . Han genomgick hyposensibiliseringsbehandling under 1,5 år, men den gav ingen förbättring. Genom att avsluta all medicinering och göra en drastisk ändring av kost och livsföring så fick han leva så gott som helt symtomfritt under följande år. Cancern tog hans liv vid 12 års ålder...
Jag skrev om allergier under "Vanliga hälsoproblem hos hund" . Finns i arkivet den 2020 -10-19Löss vanliga på vårvintern


Nu  under vårvintern är löss vanliga hos hundLÖSS
.... men även under hösten får hundägaren vara uppmärksam. Lössen lever på sitt värddjur under hela sin livscykel och den kan överleva utanför värddjuret i 1-2 veckor. Löss är lätta att upptäcka för både gnetterna (äggen) och lusen syns med blotta ögat. De orsakar klåda och hittas framför allt på huden under och bakom öronen. De krälar omkring. Löss bekämpas i regel med vanliga antiparasitära schampon. Baden måste upprepas en till tre gånger beroende på angreppets svårighetsgrad med cirka 10 dagars mellanrum. Du kan även använda Frontline Comp eller annat spot-on-preparat vid behandling av löss.

Bada gärna hunden med ett milt schampoo ett par dagar innan spot on-preparatet sätts på hunden. Har du fler hundar ska de också behandlas.


Löss smittar i regel vid direktkontakt men även genom borstar eller liggplatser. Sanera hundens omgivning och tvätta kuddar och filtar i minst 60 grader. Glöm ej att sanera bilen!LOPPORDet är vanligt att hundar angrips av kattloppor, Ctenocephalides felis, medan hundloppan, Ctenocephalides canis är något ovanligare och framför allt förekommer i södra delarna av landet.


Hundar kan också angripas av loppor från fåglar, grävlingar och igelkottar. Loppor hoppar. Loppor finns huvudsakligen i djurets omgivande miljö, där de kan klara sig mycket länge. Äggen kan överleva och utvecklas i mer än ett år utanför värddjuret. Loppornas larver lever i mattor och golvspringor. När sedan den fullbildade loppan är klar, hoppar den tillbaka på sin värd och suger blod. 


Det betyder att bostaden och eventuellt hundhus måste saneras mycket noggrant vid loppangrepp och glöm ej bilen! Du kan använda Frontline Comp som dödar både loppor, löss och fästingar och är särskilt effektivt mot loppor.
Vargens dag 4 februari....


VARGEN

 

 


Lite fakta om vargen:Latin: Canis Lupus

Ordning: rovdjur

Familj: art i familjen Canidae – hunddjuren. Det finns 37 arter inom familjen, som t ex prärievarg, dingo, sjakaler, tamhund, m fl. Vargen är den största av alla hunddjur och de tillhör också de mest intelligenta av alla djur.


Vikt:

Hanar 40-50 kg

Honor 30-35 kg

Kroppslängd: 90 – 150 cm lång, till det tillkommer svansen som kan vara 40 – 50 cm lång


Vargspår påminner om hundspår men är större. De mäter 9 – 12 cm


Vargens utbredningsområde täcker en del av Europa, nästan hela Asien och norra Amerika. Den saknas helt i Afrika, Australien och Antarktis. I Europa finns den framför allt i öster och söder. Vargen har tidigare funnits över betydligt större del av norra halvklotet än den gör idag.


Den är fridlyst i Sverige sedan år 1966. Totala antalet vargar runt om i världen är cirka 150 000 och antalet vargar i Skandinavien vintern 2019; cirka 450 stycken. När vargen fridlystes år 1966 fanns det bara ett fåtal vargar, troligen färre än tio kvar här i landet. Efter en trevande start under 1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla jaktmarker. Vargens möjligheter att överleva idag beror på om vi människor vill dela med oss.


 Livslängd: 8-9 år, men det finns varg som blivit 16 år. Dödsorsakerna kan vara många. Största hotet kommer från människan som jagar vargar med skotrar, bilar och flygplan och dödar vargar genom skjutvapen, fällor, förgiftning etc.. Annars är det mest sjukdomar och skador som förkortar livet på vargen. Vargar kan bl.a drabbas av skabb som leder till en plågsam död. Många vargar dödas även genom slagsmål med andra vargar.


Vargen blir könsmogen vid 22 månaders ålder.


Parning: Vargar parar sig bara en gång om året, under februari-april. Honorna är brunstiga i ungefär en vecka. Rangordningen i flocken avgör vilka som ska para sig. I en stor flock är det bara det par som bildas av ledaren som parar sig.


Dräktighetstid: 63 dygn, med variation från 62 till 65 dygn. Själva födandet sker i en grävd lya, i en ihålig trädstam eller på en torr plats i ett tätt buskage. Ibland är det någon redan använd boplats, utgrävd av en räv eller ett piggsvin som vargen utnyttjar och förbättrar till varghonans behov.
Ungarna: 2 – 8 stycken föds på våren/försommaren. Dödligheten är stor i kullarna. Ungarna är blinda och döva vid födseln. Ögonen öppnas vid 11 – 15 dygnet. När diandet minskar efter ett par tre veckor ger honan dem uppstött mat och smådjur tills de själva lär sig jaga. Vargmamman lämnar knappt lyan under ungarnas första veckor. Hennes make och övriga medlemmar av flocken kommer med mat så att hon inte behöver jaga.Lyan överges när valparna är omkring två månader gamla.

En hona som nyss fått ungar visar ett stort tålamod gentemot ungarna, men kan vara väldigt aggressiv mot övriga vuxna vargar. Vargungar är precis som hundvalpar. De leker, jagar och slåss med varandra. Leken är en träning för det vuxna livet.


Pälsen hos våra europeiska vargar är sommartid ljust grågul med inslag av både rödbrunt och svart. Vinterpälsen är gråare och betydligt tjockare. Vinterpälsens isolerande förmåga gör att vargen knappast alls besväras av kyla, inte ens vid -40C. Pälsbyte sker på våren och hösten.


 


Vargar är flockdjur. De vandrar, vilar, jagar och äter ofta tillsammans och en vargflock är nästan alltid en familjegrupp med ett föräldrapar, det så kallade alfaparet och deras ungar. De kan också vandra och jaga ensamma. Flockstorleken varierar med tillgång på föda, typ av betesdjur och sociala faktorer.


I alla vargflockar råder en strikt social ordning och alla medlemmar vet sin plats. Alfahannen är flockens egentliga ledare. Han styr flockens aktiviteter och kan leda och styra vid jakt, men flockmedlemmar kan också agera självständigt vid jakt. Ledarställningen innebär en hel del plikter och ansvar. Alfahannens ledarställning bryts egentligen bara under valpningstiden, då honan dominerar över honom och bestämmer vad han får göra och inte göra i saker som har med valparna att göra.


Vargar har en utmärkt hörsel, men det absolut viktigaste sinnet hos vargen är luktsinnet. Synen är inte så viktig vid jakt.

Hos oss lever vargen mest av älg, rådjur och ren, men de äter även bäver, hare, kanin, grävling, vildsvin, fåglar och sorkar. Vissa vargar har specialiserat sig på tamdjur och framför allt då på får och ren. Vargarna är storätare och kan sätta i sig fyra – sex kg kött på en enda måltid.. ”Hungrig som en varg” är ju ett välkänt uttryck. Köttet behöver inte vara färskt och de återkommer ofta till flera dagar gamla byten, men den kan klara sig utan mat i ett par veckor. De måste dricka mycket vatten eftersom en köttdiet kan ge upphov till urinförgiftning. Vargar äter även växter, frukter och bär samt gräs för att underlätta matsmältningen. Vargar simmar också bra och kan fånga fisk, grodor och krabbor.
De sociala banden i en vargflock utvecklas främst genom att de ungar som föds successivt växer in i gruppen. I de flesta flockar är alla medlemmarna nära släkt med varandra, utom det ursprungliga paret. Flocken bildas genom att en hane och en hona på vandring utanför sina respektive områden slår sig ihop, finner ett lämpligt område med god tillgång på föda och parar sig under vårvintern. Paret och de avkommor som överlever och stannar kvar inom området bildar flocken, som alltså är en familjegrupp. När vargen är ett år gammal lämnar den ofta flocken, men det händer dock att en eller flera ungvargar stannar och hjälper föräldrarna att ta hand om den nya valpkullen under ytterligare ett år. På hösten under flockens andra år består flocken av ett vuxet par samt första och andra årets ungar. De flesta flockar består av 8-20 medlemmar. Flocken är en sluten grupp som inte gärna accepterar främlingar. Tvärtom brukar främlingar ofta bli attackerade.


Gamla, skadade eller sjuka vargar stöts ofta ut ur flocken och får leva på egen hand. Ensamvargar som inte längre har skydd av flocken är mycket utsatta och måste vara mycket försiktiga.


Revir: Vargen är ett revirhållande djur och markeringar görs genom urin och exkrementer på platser som visar var deras område är för utomstående vargar. Det är bara ledaren och flockmedlemmar med hög rang som gör detta. Revirets storlek beror på antalet djur och tillgång på föda. Vargarna är ständigt i rörelse inom sitt revir, för att jaga och försvara sig mot inkräktare.

Vargen kan med lätthet trava fyra-fem mil på en natt och den är även en god löpare. Ylandet kan höras ända upp till en mil under goda förhållanden. Vargen ylar när de ska berätta för familjemedlemmarna var de är eller tala om för andra vargar att området är upptaget.


 För människor som traditionellt varit jägarfolk, t ex Nordamerikas indianer, är vargen beundrad för sin skicklighet att jaga och kallas ”Brother Wolf”. Känslan av brödraskap har förstärkts genom likheten med hur ”den vite mannen” har behandlat vargar och Amerikas ursprungsbefolkning.


”Vargen är alltid redo att ta tjänst som herde utan lön”

Ryskt ordspråk.


Visste du att:

• Senast någon människa blev dödad av en varg i Sverige var år 1821. Det hände i trakten av Gysinge i Gästrikland och det var med största sannolikhet en varg som var uppfödd i fångenskap och som hade släppts fri.


• Mellan åren 1827 och 1839 dödade man i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. Då fanns vargen i alla landskap, utom på Gotland.


• Varg och hund fortfarande är så mycket släkt att de kan para sig med varandra och få fertil avkomma.


Källor: Världsnaturfonden, Sv Djurskyddsförening, ”Hundens språk och flockliv” av Lars Fält och ”Varg” av Hans-Ove Larsson. 

Vargens dag är ett spontant initiativ från medlemmar i föreningarna Nordulv och SRF, Svenska Rovdjursföreningen. Visionen är att den 4 februari årligen manifesteras av alla som vill ha en frisk vargstam i vårt vackra land. De tänder ett ljus för vargen. Vargens Dag är en dag för våra vargar, för acceptans och för en levande landsbygd med ett fullvärdigt och helt ekosystem.Tigerns år....

 

TIGERNS ÅR1 februari 2022  -  21 januari 2023


Element: vatten

Tigern representerar mod, styrka och självständighet.

Vatten representerar stränghet, kyla, lugn och självbehärskning. 

Vatten kontrollerar njurarna och öronen

Årets färg är svart men förknippas även med blått och grönt


 

Nu går vi in i Tigerns år enligt den kinesiska astrologin. Tiger, kinesiska = hu

Tigern är djurens konung

Nyckelord för året: makt, mod, action, förändringar, viljestyrka, envishet, oberoende, frihet och generositet.

Det kinesiska nyåret infaller aldrig på ett bestämt datum, utan alltid vid andra nymånen efter vintersolståndet. I år infaller nyåret den 1 februari.


Vad som helst kan hända under året, inte alltid till det bästa men Tigerns år kommer att vara fyllt av möjligheter. Livet kommer att förändras till det bättre för många. Nu blåser förändringens vind. Stora förändringar kommer att ske, såväl inom länder och folk som hos enskilda personer. Det kan gälla plötsliga förändringar gällande allt från karriär, hem och relationer. För vissa innebär detta positiva förändringar, för andra kan det bli ett mycket krävande år. Lämpligt är att starta upp nya projekt och vara beredd på att fatta snabba beslut. 


Advokater, jurister och politiker får fullt upp med arbete. Ekonomin utvecklas gynnsamt. Tekniska genombrott kommer att göras. Arbetslösheten minskar, köpkraften ökar.


Nu är rätt tid att satsa på projektet du länge har tänkt på eller drömt om. Jobba hårt och satsa på dina drömmar! Tiden är inne att förändra, handla och slå till.

Ett bra år för strapatsrika äventyr och händelserika semesterresor.


Nya stjärnor inom musiken kommer att slå igenom.


Ett lyckosamt år för singlar om de letar efter en partner och äkta kärlek. 


Risk finns för krig och regeringsombildningar på flera håll. Året blir dramatiskt med demonstrationer, terrordåd, bombattentat, statskupper, kidnappningar etc.


Våren blir regnig, sommaren troligen torr och solig och hösten stormig med en hel del oväder och naturkatastrofer. 

 HUR PÅVERKAS DU AV TIGERNS ÅR?


 

RÅTTORNA som är kloka, lidelsefulla och kreativa varelser får i år arbeta mycket hårt. Råttans charm är helt bortkastad på Tigern. Var försiktig med ekonomin. Gör inga större investeringar. Egna företagare bör vara beredda på problem. Låt aldrig känslorna ta överhanden. Motionera ofta och regelbundet. Håll dig till pålitliga vänner.


 

OXEN (Buffeln) har en otrolig kraft och styrka men den hårt arbetande Oxen trivs inte under det aktiva Tiger-året. Det finns risk att du stöter på problem och motgångar. Var försiktig med att låna pengar och skuldsätt dig inte! Vänta med större investeringar. Ta hand om dina nära relationer!


 

För TIGERN blir det ett lyckoår. Han/hon behöver inte heller sakna något att sysselsätta sig med. Det finns hur mycket arbete som helst och det kan innebära kännbar löneförhöjning, avancemang eller anställning på ny arbetsplats. Se bara upp för impulsivitet och dumdristighet! Om du har någon speciell ambition här i livet är det dags att du förverkligar den. Speciellt gäller det din karriär och ekonomi. Din ekonomi kommer att förbättras. Det blir många tillfällen till romanser. Året ser ljust ut men undvik att ta stora risker!


 

Få djur ägnar större intresse och uppmärksamhet åt sin familjs materiella behov än KANINEN (Katt eller Hare i vissa asiatiska provinser) och när det gäller affärer är inget annat djur bättre på att nosa till sig en sådan. Kaninen kan lyckas väl i år om han/hon är beredd på en del motgångar. Ekonomiskt ser det ut att bli ett bra år. Kolla upp din hälsa!


 

 Den fyndige och fräcke DRAKEN har ett orubbligt självförtroende och en enorm viljekraft. Han/hon välkomnar året med entusiasm. Det blir ett händelserikt år. Ekonomin förbättras. Var ödmjuk och undvik konflikter både hemma och på arbetet. Relationer med släkt och gamla vänner är viktiga.


 

ORMEN är född i klokhetens tecken. Han/hon är klok nog att anpassa sig efter rådande omständigheter. En del bekymmer kan inte undvikas dock. Inse dina begränsningar, arbeta hårt men undvik stress. Var sparsam! Ett gynnsamt år för romanser.


 

Av alla jordens djur är HÄSTEN det populäraste och inget annat djur har arbetat hårdare och längre i människans tjänst. I år är inte Hästen sen att ta tillvara på alla goda tillfällen som dyker upp. Har du haft planer på att byta arbete så är det rätt tid att förverkliga det nu. Undvik gräl och konflikter!


 

GETTER hatar tvång, rutiner och planering och deras speciella idéer får inget gehör i år. Det gäller att vara aktiv och arbeta hårt. Var försiktig med ekonomin! Ett gynnsamt år för långresor. Problem kan uppstå med hälsan. Bra tid att ta hand om dig själv och dina närmaste vänner.


 

APAN är det djur som liknar människan mest och äger inte enbart människans bästa utan sorgligt nog även de sämsta. Den sluga Apan hittar alltid något projekt att satsa på men var försiktig! Det här är inte ditt år. Risken att förlora pengar är överhängande. Spekulera inte! Lyssna inte till rykten och försämra inte ditt kontaktnät. Motionera regelbundet! Gå på hälsokontroll! Du kan känna dig slutkörd.


 

Den ärliga och konservativa TUPPEN blir helt förvirrad av alla förändringar. Världen förändras inte som Tuppen vill. Funderar du på en ny karriär är det rätt tid att förverkliga den. På ekonomins område rekommenderas en viss försiktighet. Undvik konflikter! Ett bra år för att sluta röka och att för övrigt förbättra hälsan.


 

 

HUNDEN är snabb att kritisera orättvisorna i världen. I år kommer den ärliga Hunden finna att hans engagemang och lojalitet för världens förtryckta kommer att röna uppskattning. Din ekonomi kommer att förbättras. Det blir ett gott och lyckobringande år. Chans finns till avancemang inom arbetslivet. Sommaren blir den bästa perioden. Res! Var generös mot dig själv och dina närmaste!


  

För kineserna betyder en GRIS i familjen stor lycka och den lydige Grisen gör allt vad man ber honom/henne om. Grisen får ett bekvämt år även om mycket distraherar koncentrationen. Inom arbetslivet kan problem uppstå. Lita till din egen förmåga. Oväntade händelser sker. Var noga med kosten! Stressa inte! Inget bra år för överflöd och frosseri.


 

 

Ingen vet med säkerhet hur det kinesiska horoskopet kom till men det finns en legend om dess tillkomst. Buddha skickade en inbjudan till alla djuren i sitt rike att komma och fira nyår med honom.

Enligt legenden dök tolv olika djur upp. Buddha förärade varje djur ett år uppkallat efter djurets namn och dessutom skulle alla människor som var födda detta år ärva djurets egenskaper.


Vart tolfte år återkommer alltså djurtecknet. De tolv djuren kommer i följande ordning: Råttan, Oxen, Tigern, Kaninen, Draken, Ormen, Hästen, Geten, Apan, Tuppen, Hunden och Grisen

Oxen kan kallas för Buffeln och Kaninen för Haren eller Katten i vissa provinser.


Du får fram ditt djurtecken genom att söka upp det djur som motsvarar ditt födelseår.. Om din födelsedag inträffar någon gång mellan 20 januari – 20 februari måste du kontrollera med mer detaljerade tabeller, eftersom det kinesiska nyåret aldrig infaller på ett bestämt datum utan alltid vid andra nymåne efter vintersolståndet. Är du född före 20 januari, tillhör du föregående års djurtecken.

Råttan

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

Oxen

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

2021

Tigern

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

2022

Kaninen

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

2023

Draken

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

Ormen

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

2025

Hästen

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Geten

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

Apan

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

Tuppen

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

Hunden

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

Grisen

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

2031Det är en kalender som är baserad på solens och månens lägen på himlen. En månad börjar alltid vid nymåne. Ett år består av tolv månader, med omväxlande 29 och 30 dygn. Vid skottår lägger man till ytterligare en månad. Den månaden har inget namn utan räknas in i föregående månad. Antalet dygn under ett år kan vara 353, 354 eller 355 och under ett skottår, 383, 384 eller 385.
Enligt kinesisk filosofi har allt två sidor, yin och yang.

Varje djurtecken är antingen yin eller yang.

Yin = filosofisk och inåtvänd. Bör tänka först och tala sedan.

Yang = utåtriktad och öppen. En ledarbegåvning.


Yin – tecken = Oxen, Kaninen, Ormen, Geten, Tuppen och Grisen

Yang – tecken = Råttan, Tigern, Draken, Hästen, Apan och Hunden


 


Tigern passar bäst ihop med hästen och hunden. Tigern passar mindre bra tillsammans med oxen, kaninen, ormen och apan. Äldre inlägg

Nyare inlägg