VATTENSVANS / SVANSFÖRLAMNING


En del hundar kan drabbas av vattensvans eller svansförlamning om de blir nerkylda efter bad, regnväder, kyla och ansträngning.

Orsaken till vattensvans är inte helt klarlagd men om hunden blir våt och kall eller om svansen blir överansträngd så kan vattensvans uppstå. Orsaken är troligen en inflammation och överansträngning av muskulaturen vid svansroten. Många av de hundar som drabbas av vattensvans får det ofta efter att ha badat och överansträngt svansen. Kraftig vind är ofta en bidragande orsak till att en våt hund blir kall. 

 Symtom: svansen hänger precis som om den har gått av och detta är otroligt plågsamt. Man bör se till att hunden håller sig lugn och stilla, varm och torr. Hunden är rädd om sin svans och vill ogärna sätta sig ned. Vid beröring vid svansroten kan det ömma ordentligt. Detta brukar vanligtvis gå över efter 3-7 dagar. 

Ett tips är att ge extra B-vitaminer. Det påskyndar läkningen! 


Ge ej värktabletter utan ordination av veterinär!

  

Värktabletter ämnade för människor skall aldrig ges till hund utom på direkt rekommendation av veterinär, som t.ex. Alvedon (paracetamol)  och Bamyl (acetylsalicylsyra). Doseringen skiljer sig mellan människa och hund och måste därför fastställas av en veterinär. Överdosering av värktabletter kan leda till förgiftning hos hund.

Symtom: Vid överdos av paracetamol : leverskador, försämrad syretransportering i blodet m.m. Acetylsalicylsyra: kan ge kräkningar och diarré.