POLLENALLERGIPollen är växternas manliga könsceller, som vid blomningen sprids via djur eller med vindarna. Pollen från dessa växter ställer till problem för allergiker. Inte bara människor utan även våra hundar kan vara pollenallergiker.

Björk, al, alm, bok, ek, hassel, sälg och vide är alla träd eller buskar med pollen som kan orsaka allergier. De över 150 svenska gräsarterna anses alla kunna orsaka allergier. De högsta gräspollenhalterna brukar uppmätas veckorna efter midsommar. Olika typer av groblad växer bland annat i gräsmattor i hela Sverige och kan då sprida pollen från maj till augusti. Gråbo är ett vanligt ogräs som blommar mellan juli och augusti. Pollensäsongen är alltså inte bara under våren, då vissa växter blommar på sommaren och andra i början av hösten. Om du har en allergisk hund kan detta betyda nysningar och kliande under flera årstider. Eftersom pollen finns överallt är det en allergi som är svår att förebygga.


Vanliga symtom vid pollenallergi hos hundar:

• Klåda runt ansikte och runt öron.

• Slickar sig på tassar, i ljumskar och på andra ställen på kroppen.

• Rinnande ögon.

• Rinner slem från nosen.