OHYRA & PARASITER


 DEMODEX (hårsäckskvalster)Hårsäckskvalster förekommer främst hos unga hundar från cirka 6 månaders ålder men även hos gamla hundar och då gärna lokalt, t ex på tassarna. Hundar som drabbas av demodex har ett bristande immunförsvar.

Kvalstren lever nere i hårsäckarna och orsakar inflammation. Symtomen hos unga djur är kraftigt håravfall, måttligt kliande hudförändringar framför allt i ansiktet, hårlöshet runt ögonen och kring nosen samt på läppar och ytteröron och på de främre underbenen.

Kvalstren är inte synliga för blotta ögat utan veterinären behöver göra skrapprov i huden. Det finns flera typer av behandling, dels med spot-on preparat, dels med mediciner som ges i munnen. Behandlingen kombineras med utvärtes bakteriedödande schampon för att läka huden snabbare. I vissa fall är huden så infekterad att hunden måste behandlas med antibiotika.


LÖSS
är vanliga hos hund och framför allt då under vårvintern men även under hösten får hundägaren vara uppmärksam. Lössen lever på sitt värddjur under hela sin livscykel och den kan överleva utanför värddjuret i 1-2 veckor. Löss är lätta att upptäcka för både gnetterna (äggen) och lusen syns med blotta ögat. De orsakar klåda och hittas framför allt på huden under och bakom öronen. De krälar omkring. Löss bekämpas i regel med vanliga antiparasitära schampon. Baden måste upprepas en till tre gånger beroende på angreppets svårighetsgrad med cirka 10 dagars mellanrum. Du kan även använda Frontline Comp vid behandling av löss.

Löss smittar i regel vid direktkontakt men även genom borstar eller liggplatser. Sanera hundens omgivning och tvätta kuddar och filtar i minst 60 grader. Glöm ej att sanera bilen!LOPPORDet är vanligt att hundar angrips av kattloppor, Ctenocephalides felis, medan hundloppan, Ctenocephalides canis är något ovanligare och framför allt förekommer i södra delarna av landet.


Hundar kan också angripas av loppor från fåglar, grävlingar och igelkottar. Loppor hoppar. Loppor finns huvudsakligen i djurets omgivande miljö, där de kan klara sig mycket länge. Äggen kan överleva och utvecklas i mer än ett år utanför värddjuret. Loppornas larver lever i mattor och golvspringor. När sedan den fullbildade loppan är klar, hoppar den tillbaka på sin värd och suger blod. Det betyder att bostaden och eventuellt hundhus måste saneras mycket noggrant vid loppangrepp och glöm ej bilen! Du kan använda Frontline Comp som dödar både loppor, löss och fästingar och är särskilt effektivt mot loppor.
 
MJÄLLKVALSTER (kaninskabb)även kallat kaninskabb är ett kvalster som lever i / på hudens yttre skikt, framför allt bakre delen av ryggen och förorsakar mjällbildning och viss klåda hos hundar, katter och kaniner. Parasiten smittar lätt genom direkt kontakt mellan hundar men även genom indirekt kontakt via borstar, dynor etc.


Mjällkvalster kan effektivt behandlas med antiparasitära medel. Det är viktigt att man samtidigt behandlar alla djur som den drabbade hunden har kontakt med samt noggrant rengör och tvättar hundens liggytor, filtar, borstar mm eftersom mjällkvalstren kan överleva några veckor utanför sitt värddjur. Man bör även undvika att hunden har kontakt med andra djur medan behandlingen pågår.


 RÄVSKABB


 


Rävskabb anses vara mycket smittsam och hundar kan smittas genom direktkontakt med redan smittade djur och indirekt genom att skabbkvalstret har överlevt en kortare tid på platser där infekterade djur, räv eller hund, har vistats, t ex att hunden har rullat sig där skabbrävar eller smittad hund har legat. Vanligast är dock att hundarna har smittats av andra hundar. Uppsök alltid veterinär om hunden har drabbats!

Räv, hund, gris, varg och lodjur kan drabbas av rävskabb. Katter kan också drabbas även om det är mer sällsynt och symtomen är mer diffusa. Diagnosen kan fastställas genom blodprov.

Typiska tecken är intensiv klåda och skorvig hud på öronkanter, utsida armbågar och hasspetsar men det finns individer som knappast får några symtom alls utan blir symtomfria smittbärare.

Det är viktigt att behandla alla djur i hushållet. Alla läkemedel som används är receptbelagda.

Dessutom är det viktigt att man noggrant rengör och tvättar hundens liggytor, filtar, etc i 60 graderSÅPA


Det finns hundar som har blivit av med rävskabb och den fruktansvärda klådan genom såpbad. Misstänker du att hunden har drabbats eller om det finns rävskabb i närheten kan du bada hunden i grönsåpa i förebyggande syfte. Blöt hunden och schamponera in den med grönsåpa så att det löddrar ordentlig. Skölj därefter rikligt med ljummet vatten. Torka hunden! Gör om proceduren efter en vecka. Man märker direkt om hunden blir av med klådan. Såpan kan också i vissa fall hjälpa mot eksem och andra hudåkommor.
FÄSTINGAR

 


Det är den i Sverige vanligast förekommande fästingen Ixodes ricinus som är bärare av borrelia och anaplasma.BORRELIAbakterierna finns i fästingens magtarmkanal och de överförs via fästingens saliv. Detta sker 1-2 dygn efter att fästingen har satt sig fast. Alla fästingar har inte borreliabakterierna i sin magtarmkanal. Andelen infekterade fästingar varierar i olika områden i landet.

Symtomen varierar allt från hälta till njurskador och även hjärtpåverkan förekommer. Vanligaste symtomet är dock hälta. Diagnos ställs med hjälp av symtom och blodprov.

Borrelia behandlas med antibiotika. Om den inte behandlas kan den ge kroniska skador.


ANAPLASMA sprids även den via fästingbett och här räknar man med att det tar minst ett par dagar från att fästingen har satt sig till att smitta överförs. Bakterier, (anaplasma) finns och förökar sig i de vita blodkropparna. Sjukdomen försvagar immunförsvaret.

Symtom är trötthet, aptitlöshet, stelhet, hälta, ont i lederna, obalans och en ovilja att röra sig och ibland feber.. Även om de akuta symtomen försvinner genom antibiotikabehandling så kan en kvarvarande långvarig trötthet kvarstå. Ehrlichios blir ofta kronisk.Skydda din hund och katt mot fästingar!

 


Det finns i dag inget medel som ger ett fullständigt skydd mot fästingar. Därför måste du göra fästingkoll dagligen och regelbundet på din hund eller katt.

Själv använder jag aldrig starka bekämpningsmedel på mina hundar utan håller mig till huskurer.Det finns olika receptbelagda fästingmedel som tex populära tuggtabletten Bravecto eller den närbesläktade tuggtabletten Nexgard.


Scalibor är ett hundhalsband som kan fungera bra som fästingskydd. Tyvärr kan en del hundar få biverkningar av den kemiska substansen deltametrin, och på stora hundar är skyddet otillräckligt. Scalibor ska inte hanteras av personer som är allergiska mot trifenylfosfat. Scalibor finns på apoteket.


Exspot droppas på hundens hud och sprider sig därefter till hudens naturliga fett. Redan efter ca ett dygn har lösningen fördelat sig över hela hudytan. Vid enstaka tillfällen kan hudreaktioner såsom rodnader, utslag och håravfall visa sig. Om en sådan överkänslighetsreaktion uppstår, tvätta hunden och kontakta veterinär. Exspot får inte användas till valpar under 2 veckor och som väger under 5 kg. Exspot ska inte användas till dräktiga tikar eftersom fullständiga studier saknas. Tikar som diar får behandlas. Du får inte använda Exspot på katt. Finns på apoteket. Tänk på att om hunden badar i sjön med Exspot så dör fiskarna.

Frontline är en lösning som appliceras i djurets päls. Frontline är skonsammast av dessa preparat. Efter appliceringen sprider sig lösningen i hudens fett- och talglager och vidare ut i pälsen inom 24 timmar. Fästingar som kommer i kontakt med lösningen dör inom 4–48 timmar. Finns på Apoteket.Men fästingmedlen tar inte bara död på fästingarna. De kan också ge mer eller mindre allvarliga biverkningar på hundarna, något som många hundägare har larmat om..

Med en fästingborttagare kan du snabbt och effektivt plocka bort fästingar. Finns på apoteket, i djur- och zoobutiker.Skydda dig själv mot fästingsjukdomar!Använd ljusa och heltäckande kläder och stövlar, då ser du lätt fästingarna.

Insektsmedel som tex MyggA kan hjälpa mot fästingar med det är inget heltäckande skydd. Kolla kropp och hår varje dag om du befinner dig i ett riskområde som Stockholms skärgård och Mälardalen. Kom ihåg att fästingen kan krypa runt i flera timmar innan den biter sig fast.


Vaccinera dig mot TBE om du vistas i ett riskområde! Hundar kan inte vaccineras mot TBE.

 


Ät gärna vitlök eller en vitlökskapsel om dagen!


I bloggarkivet för juli månad finns recept på huskurer mot fästingar!
I nästa blogg kommer jag att ta upp hundens hälsa och vanliga hälsoproblem...