Koppel på under tiden 1 mars  -  20 augusti 

  

Vad var det? Jag har fått upp vittringen på något intressant...

 


Under tiden 1 mars - 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt ute i naturen. Lagen finns till för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.


Exakt vilka regler som gäller kan variera från kommun till kommun. Du som hundägare är skyldig att känna till vilka lagar som gäller där du bor.

I vissa områden råder alltid strikt tillsyn och på vissa platser totalt hundförbud. Så kallat koppeltvång gäller alltid i naturreservat oavsett hur bra lydnad du har på din hund. Hundförbud gäller till exempel på lekplatser, många kyrkogårdar samt på allmän badplats. I vissa kommuner finns det speciella badstränder eller delar av badstränder där hundar är välkomna

 


Så här står det i Lagen om tillsyn över hundar och katter.

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund ska hållas kopplad. Lag (2022:186).