FÖRSTA HJÄLPEN

A B C

A = Andning = kontrollera andning och puls

B = Blödning = stoppa eventuella blödningar

C = Chock = behandla och motverka chock


Det är viktigt att du känner till vad som är normala värden hos din hund när den är frisk. Normalvärden vad gäller hjärtfrekvens, puls, andning och temperatur och hur normala slemhinnor ser ut.

Kontrollera hundens temperatur. Normaltemp hos en vuxen hund ligger mellan 37,5 – 39 grader. En ung hund har högre temp än en gammal och en liten hund har högre temp än en stor.


Hjärtfrekvens: En vuxen hund har en hjärtfrekvens på mellan 70 - 100 slag per minut. På en valp/unghund kan hjärtfrekvensen gå upp till 200 slag/minuten. För att få fram hundens hjärtfrekvens per minut ska du räkna antalet hjärtslag under 15 sekunder och sedan multiplicera med 4. För att kontrollera hjärtslagen böjer du hundens vänstra armbågsled lite bakåt och uppåt. Där innanför hittar du hjärtat.

Hjärtfrekvensen varierar under dygnet och den kan vara förhöjd vid arbete, upphetsning, nervositet och rädsla.

Puls: Pulsen känns lättast på lårets insida. För att känna pulsen i lårbensartären sätter du fingrarna på insidan av ljumsken/låret. Flytta runt fingrarna tills du känner pulsen. Normal vilopuls är 70-120 slag/minuten. En stor hund har normalt lägre vilopuls än en liten hund.

Slemhinnor: Slemhinnorna kontrolleras enklast i munnen och ögonen. Den normala färgen är laxrosa. Färgen kan ge mycket information. Vid chock är slemhinnorna bleka, vid blodförgiftning kan de vara kraftigt röda. När hunden är uttorkad kan slemhinnorna kännas kladdiga.

Kapillär återfyllnad: Hundens blodcirkulation kan kontrolleras genom en enkel test. Tryck med fingret på slemhinnan i munnen, släpp helt på trycket och se hur fort slemhinnefärgen kommer tillbaka. Normalt sker detta inom 3-5 sekunder. Om det tar längre tid kan det tyda på blodförlust, kanske orsakad av en inre blödning.

  


Andning 

Kontrollera om hundens bröstkorg höjs och sänks vid in- och utandning. Om du inte ser några bröströrelser kan du hålla handen framför hundens nos för att känna värme/ luftrörelser från andningen.


Konstgjord andning:

· Dra försiktigt ut tungan ur hundens mun. Se upp för bett, en medvetslös kan bitas.

· Ta bort synliga objekt ur munnen. Om du inte kommer åt, använd Heimlichmanöver

· Stäng hundens mun och räta ut nacken försiktigt

· Sätt din mun över hundens nos

· Gör inblåsning tills hundens bröstkorg reser sig. Anpassa luftvolymen till hundens storlek.

· Upprepa 10 ggr med en inblåsning var tredje sekund

· Kontrollera om hunden andas genom att titta på bröstkorgen

· Om andningen inte kommer igång. Kontakta veterinär och fortsätt med konstgjord andning under transporten till djursjukhuset.

 
HLR - Hjärt- o lungräddning

Genomför HLR endast om hunden inte är kontaktbar, inte har puls och inte andas. Se till att få fria luftvägar så inblåsning är möjlig. Två personer bör finnas till hands men om du är ensam, kom ihåg att räta ut hundens nacke och dra ut tungan vid varje inblåsning.

1. Kontrollera att det inte finns några större blödningar. Om så är fallet lägg genast på ett tryckförband

2. Lägg hunden på högra sidan (vänster sida upp) på ett stadigt och plant underlag

3. Kontrollera att luftvägarna är fria och nacken rät. Helst ska huvud och nacke vara i linje med varandra. Var försiktig vid eventuell nackskada!

4. HLR-samarbete mellan två personer: Person 1 utför konstgjord andning. Person 2 utför hjärtkompressioner genom att placera händerna på bröstkorgens nedre del, där hundens vänstra armbåge vidrör bröstet.


5. Pressa ihop/tryck ner bröstkorgen enligt följande:

a. 10–15 minuter för små hundar

b. 20-30 minuter för mellanstora hundar

c. 35-40 minuter för stora hundar

Pressa samman bröstkorgen cirka 100 gånger per minut. Om du är ensam gör avbrott cirka var 15:e sekund och gör inblåsningar under cirka 10 sekunder med en inblåsning vid varannan eller var tredje sekund. Om ni är två personer gör en inblåsning vid varannan till var tredje kompression.

6. Upprepa kompressionerna och inblåsningen tills andning och cirkulation fungerar. Har inte andning och puls kommit igång inom 5 minuter är det tveksam att fortsätta

7. När andning och puls har kommit igång transporteras hunden till veterinär eller djursjukhus.

 

 


Heimlichmanöver på hund


Om något har fastnat i hundens hals eller strupe kan du behöva göra en Heimlichmanöver

 


  1. Vänd hunden upp och ner om möjligt, med ryggen mot ditt bröst. Placera hundens huvud mellan dina ben. ... 
  2. Med båda armarna ger du hunden fyra stora ”björnkramar” över magen. Var inte rädd för att ta i för hårt. ... 
  3. Kontrollera om föremålet har lossnat. ... 
  4. Uppsök veterinär omgående.


Om hunden är stor och tung och du inte orkar lyfta upp den kan du även göra Heimlichmanöver när hunden ligger på sidan genom att pressa båda händerna mot magen vid det mjuka området strax under revbenen.Nästa blogg kommer att handla om BLÖDNINGAR och CHOCK, vilket kan leda till  livshotande tillstånd