Förgiftningar hundBland hundar är det dominerande förgiftningsmedlet olika typer av bekämpningsmedel, t ex råttgift, följt av läkemedel, växter och kemiska produkter.

 


Blågröna alger: Blågröna alger (cyranobakterier) kan producera giftiga ämnen, toxiner. Både lever- och nervgifter förekommer. Hundar som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av giftiga ämnen från blågröna alger riskerar att bli sjuka. Den vattenmängd som krävs för svår påverkan varierar kraftigt beroende på vilka blågröna alger som blommar och hur mycket gift som producerats för tillfället. Hundar som badar ofta och länge och som dessutom gärna dricker av vattnet löper särskilt stor risk. Kräkningar, fradga, diarré, ostadig gång, klåda och irriterade ögon kan komma efter några timmar upp till ett dygn. I allvarliga fall kan alggifter orsaka bland annat förlamningar, kramper, lågt blodtryck, lever- och njurskador hos hundar som fått i sig stora mängder vatten med giftalger. Dödsfall har inträffat.

Kontakta veterinär om hunden visar tydliga sjukdomssymtom efter bad/kontakt med blommande vatten. 

  Choklad: Kakaon i choklad innehåller teobromin, ett ämne som hundar är dåliga på att bryta ned (detta gäller flera djurslag men hundar förefaller extra känsliga). Teobrominet påverkar flera system i kroppen och symtomen kommer inom 4-24 timmar.

Kräkningar, buksmärtor, törst, skakighet och rastlöshet, riklig dregling och hjärtklappning är vanligt. Om hunden ätit större mängder kan allvarligare symtom tillstöta och dödsfall har inträffat.

Olika sorters choklad innehåller olika mycket teobromin. Mörk choklad innehåller större mängd medan mjölkchoklad har betydligt lägre halt. Hundens vikt har självfallet också betydelse, en stor hund tål mer än en mindre.

 


Deg: Ojäst deg kan leda till berusning hos hundar. De kan när tillfälle ges glufsa i sig stora mängder och det är ofta orsaken till att de blir dåliga. Jästsvamparna i degen tål miljön i magsäcken och kan fortsätta att jäsa. Det bildas alkohol och hunden blir berusad. En tio veckor gammal valp åt tolv ogräddade bullar. Tolv timmar senare var valpen vinglig och kraftig berusad. Ingen speciell behandling gavs. Vingligheten kvarstod i två dagar och först på tredje dagen var valpen helt återställd. Teoretiskt kan detta hända även människa men vi äter sannolikt mindre mängder deg och då är risken liten. 


 


Ekollon: Varje höst rapporteras om hundar som förgiftats av ekollon. Under hösten faller ekollon till marken och frestelsen blir stor för många hundar. Problemet är att ekollon innehåller stora mängder av växtämnet tannin som djur är mycket känsliga för, gäller även hästar och boskap.

Tannin är frätande och kan orsaka inflammation i mag- tarmkanalens väggar samt skada lever och njurar. Tecknen på förgiftning kommer ganska snabbt, kolikliknande symtom, håglöshet eller att djuret slutar att äta. Ingen medicin finns mot ekollonförgiftning. Behandling mot magsmärta, förstoppning eller diarré är det enda som står till buds. Särskilt giftiga är omogna ekollon. Dessa kan djuren dessutom bli beroende av. 


 


Glykol: När vintern närmar sig börjar det bli aktuellt att fylla på kylarvätska i bilen. Det inte alla djurägare inte känner till är att etylenglykol är extremt giftigt för hundar och katter. Det behövs inte mycket glykol för att en hund ska bli riktigt dålig. Den dödliga dosen för en hund är 6,6 ml per kilo kroppsvikt. Två tsk glykol kan ta livet av en katt. Glykolförgiftning är alltså livshotande: Hundar och även katter dricker gärna den söta glykolen eller slickar i sig den där glykol har spillts ut. Glykol bryts ned i levern och nedbrytningsprodukter som bildas är giftigare än själva etylenglykolen i sig. Nedbrytningsprodukterna orsakar kraftiga obotliga njurskador och även påverkan på hjärnan så att djuret verkar berusat. De första tecknen på förgiftning inträder allt från en halvtimme upp till 12 timmar efter intaget. Törsten ökar kraftigt, hunden kissar mycket och den blir vinglig och kräks. Viktigt att få hunden till veterinär så fort som möjligt. Veterinären måste få hunden att kräkas och därefter behöver den dropp.


 


 


Kemiska ogräsmedel: Använd aldrig kemiska ogräsmedel som är livsfarliga för hund och katt. Hunden måste snabbt till veterinär om den har råkat svälja insektsmedel.


 


 


Läkemedel: Ge aldrig människomedicin till hunden!

För alla husdjur gäller att man aldrig får ge dem medicin avsedd för människor utan att först rådfråga en veterinär. Olika djurslag kan ha olika förmåga att bryta ned läkemedel eller kemikalier. I vissa fall bryter djuret ned medlet så att giftiga produkter bildas, andra gånger kan nedbrytningsförmågan saknas helt eller delvis. Det kan dröja innan tecken på förgiftning visar sig, och ibland kan det då vara för sent att behandla.


Paracetamol som finns i Alvedon och Panodil ska aldrig ges till djur. En vanlig tablett på 500 mg kan allvarligt förgifta hundar och katter. Aspirin kan endast ges i mycket små doser. Större doser kan orsaka inre blödningar.

Invänta därför aldrig symtom om ett förgiftningstillbud inträffat, utan kontakta genast veterinär eller Giftinformationscentralen. 

Lök: Hundar kan bli riktigt dåliga av lök. Självklart beror det på hur mycket de äter. Löken innehåller ämnen som är giftiga även för oss människor men inte de mängder som vi äter. Dessa ämnen gör att hunden kan få blodbrist och blod i urinen. Ett exempel är en labrador på 27 kg som åt en hel lökpaj med nästan ett kilo lök i. Hunden fick dåliga blodvärden och behandlades hos veterinär. Hunden var helt återställd först efter cirka två veckor.  


Nötter: Macadamianötter är extra giftiga och saltade nötter kan leda till saltförgiftning. Symtom minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, diarré, vinglighet, nedsatt leverfunktion, stelhet, kramper, förlamning och kan leda till dödsfall. 


Paddor: De har en körtel på ryggen som avsöndrar ett ämne, som är mer eller mindre giftig. Om hunden biter tag i en padda blir hunden kraftigt saliverande. Pupillerna blir små. Paddförgiftning är inte farligt men kan vara ytterst besvärande. Om hunden inte blir dålig med en gång, kan du avvakta med veterinärbesök. Det finns medicin som veterinären kan behandla hunden med för att minska saliverandet. Råttgift: Ibland får hundar tag i råttgift som säkert både luktar och smakar intressant. Råttgift är ju gjort för att verka aptitligt för råttan och blir därmed också intressant för din hund. De råttgifter som används idag hämmar blodets förmåga att levra sig och blödningar kan uppstå, som blödningar ur nos och munhåla samt inre blödningar. Vanligtvis dröjer det mellan ett och tre dygn innan symtomen visar sig, men vänta aldrig innan du kontaktar veterinär för att ta reda på risken. 


 


Salt: Din hund kan ha druckit saltvatten eller ätit salt mat som leder till saltförgiftning. Symtom: diarré, kräkningar, vinglighet, kramper, stelhet, kramper, förlamning och kan leda till dödsfall.

 

Stenmurkla


Svamp: Vissa sorter är direkt dödliga, andra kan göra hunden mycket sjuk. Lever och njurar är extra utsatta. Vanliga symtom: kräkningar, diarré och skakningar.

Giftiga svampar: röd flugsvamp, brun flugsvamp, panterflugsvamp, lömsk flugsvamp, toppig giftspindling/spindelskivling och stenmurkla.

Om du misstänker att din hund fått i sig giftig svamp är det viktigt att ta den till veterinär så fort som möjligt. Har du möjlighet är det bra om du då tar med en svamp av den sort som du tror att din hund fått i sig.

 

  
Tobak/nikotin: Har din hund fått i sig cigarettfimpar, snuspåsar eller niikotinplåster? Om hunden har svalt en tobaksprodukt eller slickat i sig vätska till en e-cigarett och symtom uppkommer ska du omedelbart uppsöka veterinär. Nikotinplåster innehåller fortfarande nikotin även om det är använt och förgiftar snabbt en hund.

Symptomen på nikotinförgiftning beror på storleken på dosen och hunden. Det har rapporterats att en dödlig dos varierar mellan 20-100 mg per hund. Nikotindosen som fås från tobaksprodukter är högre och farligare när den äts än när den röks, så hunden kan lätt få en förgiftningsreaktion om den äter dessa produkter. De vanligaste symtomen: darrningar/skakningar, svaghet, vacklande rörelser, överaktivitet, sömnlöshet, salivavsöndring, kräkningar, diarré, kollaps, långsam/snabb/ oregelbunden puls och balansproblem. 

 


Vindruvor/russin: Det har visat sig att hunden kan få njurskador av vindruvor och russin om de får i sig en större mängdVäxter: Vuxna hundar äter lyckligtvis sällan växter men valpar sätter gärna i sig både det ena och det andra. Symptomen på förgiftning hos hund varierar och beror på vad hunden fått i sig och hur mycket. De vanligaste symptomen är dock kräkningar, diarré, skakningar, slöhet, kramper, klåda, buksmärta, ökad törst, ökad salivering, vinglighet och andningsbesvär. Kontakta alltid veterinär om hunden är dålig och försök ta reda på vad den kan ha ätit.

Giftiga växter: Björnloka, blågröna alger, ekollon, fredskalla, garderobsblomma, gladiolus, gullregn, High Chaparall, hästkastanj, idegran, Krist törnekrona, kroton, liguster, lyckoklöver, monstera, murgröna, porslinsblomma, rhododendron, spikklubba, tuja och änglatrumpet.

.
De vanligaste julväxterna som amaryllis, hyacint, julros, julstjärna, mistel, tazett, tidlösa och tulpan är giftiga 


 

Xylitol (björksocker): som bland annat används som sötningsmedel i sockerfritt godis, tabletter och tuggummi är ett ämne som hundar är känsliga för. För mycket xylitol leder till att hundens blodsocker sjunker, vilket ger symtom som darrighet, vinglighet, svårigheter att stå och gå, allvarliga kramper och medvetslöshet. Hunden kan falla i diabeteskoma, vilket kan leda till döden.