Alger kan bilda giftiga ämnen! 

  

 

Källa: Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet. 

 

Blågröna alger (cyranobakterier) kan producera giftiga ämnen, toxiner. Både lever- och nervgifter förekommer. 

Det räcker med 1 dl farliga alger för att hunden ska bli riktigt sjuk, förlamad eller dö. I Östersjön och i några insjöar har det vid flera tillfällen inträffat att hundar som druckit av algvatten har blivit förgiftade. 

  • Undvik badande eller onödig kontakt med vatten när vattnet visar tydliga tecken på algblomning (vattnet är inte längre klart som det brukar, täcks av en tydligt blågrön, grön eller gulgrön-gulbrunaktigt hinna eller är kraftigt grumlat av mycket fina trådar (som centimeterlånga tunna hårstrån) eller små blågröna "gryn" som liknar mycket små barr och när botten inte syns på djup större än cirka 0,5-1 m i samband med att de övriga algblomningsegenskaperna uppfylls.

  • Släpp inte barn eller husdjur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning.
    Både barn och husdjur är högriskgrupper. Det gäller speciellt husdjuren (som t.ex. hundar, får, kor och hästar).

  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller för matlagning. Kokning förstör inte gifterna.

  • Kontakta läkare eller veterinär om barn, vuxna eller husdjur visar tydliga sjukdomssymptom efter bad/kontakt med blommande vatten.


         Du kan följa algrapporteringen genom att skriva alger i sökrutan på http://smhi.se Information finns även på http://havochvatten.se