Om

Bloggen ger tips och råd i olika ämnen rörande hundägandet..Dessutom blir det några inlägg om astrologi och horoskop

Om mig
Kontaktformulär

Kategorier

Vargens dag - 4 februari


 


Vargens dag är ett spontant initiativ från medlemmar i föreningarna Nordulv och SRF, Svenska Rovdjursföreningen. Visionen är att den 4 februari årligen manifesteras av alla som vill ha en frisk vargstam i vårt vackra land. De tänder ett ljus för vargen. Vargens Dag är en dag för våra vargar, för acceptans och för en levande landsbygd med ett fullvärdigt och helt ekosystem.


I flera andra länder i Europa som är mer tätbefolkade än vad Sverige är och har betydligt fler vargar än oss, är vargen som art fredad. Vargen i vårt land är starkt hotad av utrotning på grund av en alldeles för hård jakt.

 


Lite fakta om vargen:Latin: Canis Lupus

Ordning: rovdjur

Familj: art i familjen Canidae – hunddjuren. Det finns 37 arter inom familjen, som t ex prärievarg, dingo, sjakaler, tamhund, m fl. Vargen är den största av alla hunddjur och de tillhör också de mest intelligenta av alla djur.


Vikt:

Hanar 40-50 kg

Honor 30-35 kg

Kroppslängd: 90 – 150 cm lång, till det tillkommer svansen som kan vara 40 – 50 cm lång


Vargspår påminner om hundspår men är större. De mäter 9 – 12 cm


Vargens utbredningsområde täcker en del av Europa, nästan hela Asien och norra Amerika. Den saknas helt i Afrika, Australien och Antarktis. I Europa finns den framför allt i öster och söder. Vargen har tidigare funnits över betydligt större del av norra halvklotet än den gör idag.Livslängd: 8-9 år, men det finns varg som blivit 16 år. Dödsorsakerna kan vara många. Största hotet kommer från människan som jagar vargar med skotrar, bilar och flygplan och dödar vargar genom skjutvapen, fällor, förgiftning etc.. Annars är det mest sjukdomar och skador som förkortar livet på vargen. Vargar kan bl.a drabbas av skabb som leder till en plågsam död. Många vargar dödas även genom slagsmål med andra vargar.


Vargen blir könsmogen vid 22 månaders ålder.


Parning: Vargar parar sig bara en gång om året, under februari-april. Honorna är brunstiga i ungefär en vecka. Rangordningen i flocken avgör vilka som ska para sig. I en stor flock är det bara det par som bildas av ledaren som parar sig.


Dräktighetstid: 63 dygn, med variation från 62 till 65 dygn. Själva födandet sker i en grävd lya, i en ihålig trädstam eller på en torr plats i ett tätt buskage. Ibland är det någon redan använd boplats, utgrävd av en räv eller ett piggsvin som vargen utnyttjar och förbättrar till varghonans behov.
Ungarna: 2 – 8 stycken föds på våren/försommaren. Dödligheten är stor i kullarna. Ungarna är blinda och döva vid födseln. Ögonen öppnas vid 11 – 15 dygnet. När diandet minskar efter ett par tre veckor ger honan dem uppstött mat och smådjur tills de själva lär sig jaga. Vargmamman lämnar knappt lyan under ungarnas första veckor. Hennes make och övriga medlemmar av flocken kommer med mat så att hon inte behöver jaga.Lyan överges när valparna är omkring två månader gamla.

En hona som nyss fått ungar visar ett stort tålamod gentemot ungarna, men kan vara väldigt aggressiv mot övriga vuxna vargar. Vargungar är precis som hundvalpar. De leker, jagar och slåss med varandra. Leken är en träning för det vuxna livet.


Pälsen hos våra europeiska vargar är sommartid ljust grågul med inslag av både rödbrunt och svart. Vinterpälsen är gråare och betydligt tjockare. Vinterpälsens isolerande förmåga gör att vargen knappast alls besväras av kyla, inte ens vid -40C. Pälsbyte sker på våren och hösten.Vargar är flockdjur. De vandrar, vilar, jagar och äter ofta tillsammans och en vargflock är nästan alltid en familjegrupp med ett föräldrapar, det så kallade alfaparet och deras ungar. De kan också vandra och jaga ensamma. Flockstorleken varierar med tillgång på föda, typ av betesdjur och sociala faktorer.


I alla vargflockar råder en strikt social ordning och alla medlemmar vet sin plats. Alfahannen är flockens egentliga ledare. Han styr flockens aktiviteter och kan leda och styra vid jakt, men flockmedlemmar kan också agera självständigt vid jakt. Ledarställningen innebär en hel del plikter och ansvar. Alfahannens ledarställning bryts egentligen bara under valpningstiden, då honan dominerar över honom och bestämmer vad han får göra och inte göra i saker som har med valparna att göra.


Vargar har en utmärkt hörsel, men det absolut viktigaste sinnet hos vargen är luktsinnet. Synen är inte så viktig vid jakt.

Hos oss lever vargen mest av älg, rådjur och ren, men de äter även bäver, hare, kanin, grävling, vildsvin, fåglar och sorkar. Vissa vargar har specialiserat sig på tamdjur och framför allt då på får och ren. Vargarna är storätare och kan sätta i sig fyra – sex kg kött på en enda måltid.. ”Hungrig som en varg” är ju ett välkänt uttryck. Köttet behöver inte vara färskt och de återkommer ofta till flera dagar gamla byten, men den kan klara sig utan mat i ett par veckor. De måste dricka mycket vatten eftersom en köttdiet kan ge upphov till urinförgiftning. Vargar äter även växter, frukter och bär samt gräs för att underlätta matsmältningen. Vargar simmar också bra och kan fånga fisk, grodor och krabbor.
De sociala banden i en vargflock utvecklas främst genom att de ungar som föds successivt växer in i gruppen. I de flesta flockar är alla medlemmarna nära släkt med varandra, utom det ursprungliga paret. Flocken bildas genom att en hane och en hona på vandring utanför sina respektive områden slår sig ihop, finner ett lämpligt område med god tillgång på föda och parar sig under vårvintern. Paret och de avkommor som överlever och stannar kvar inom området bildar flocken, som alltså är en familjegrupp. När vargen är ett år gammal lämnar den ofta flocken, men det händer dock att en eller flera ungvargar stannar och hjälper föräldrarna att ta hand om den nya valpkullen under ytterligare ett år. På hösten under flockens andra år består flocken av ett vuxet par samt första och andra årets ungar. De flesta flockar består av 8-20 medlemmar. Flocken är en sluten grupp som inte gärna accepterar främlingar. Tvärtom brukar främlingar ofta bli attackerade.


Gamla, skadade eller sjuka vargar stöts ofta ut ur flocken och får leva på egen hand. Ensamvargar som inte längre har skydd av flocken är mycket utsatta och måste vara mycket försiktiga.


Revir: Vargen är ett revirhållande djur och markeringar görs genom urin och exkrementer på platser som visar var deras område är för utomstående vargar. Det är bara ledaren och flockmedlemmar med hög rang som gör detta. Revirets storlek beror på antalet djur och tillgång på föda. Vargarna är ständigt i rörelse inom sitt revir, för att jaga och försvara sig mot inkräktare.

Vargen kan med lätthet trava fyra-fem mil på en natt och den är även en god löpare. Ylandet kan höras ända upp till en mil under goda förhållanden. Vargen ylar när de ska berätta för familjemedlemmarna var de är eller tala om för andra vargar att området är upptaget.
För människor som traditionellt varit jägarfolk, t ex Nordamerikas indianer, är vargen beundrad för sin skicklighet att jaga och kallas ”Brother Wolf”. Känslan av brödraskap har förstärkts genom likheten med hur ”den vite mannen” har behandlat vargar och Amerikas ursprungsbefolkning.


”Vargen är alltid redo att ta tjänst som herde utan lön”

Ryskt ordspråk.


Visste du att:

• Senast någon människa blev dödad ute i den fria naturen av en varg i Sverige var år 1821. Det hände i trakten av Gysinge i Gästrikland och det var med största sannolikhet en varg som var uppfödd i fångenskap och som hade släppts fri.


• Mellan åren 1827 och 1839 dödade man i genomsnitt 520 vargar per år i Sverige. Då fanns vargen i alla landskap, utom på Gotland.


• Varg och hund fortfarande är så mycket släkt att de kan para sig med varandra och få fertil avkomma.


Källor: Världsnaturfonden, Sv Djurskyddsförening, ”Hundens språk och flockliv” av Lars Fält och ”Varg” av Hans-Ove Larsson.


År 2023 - Kaninens år

KANINENS ÅR

 


22 januari 2023  -  9 februari 2024


Nu går vi in i Kaninens år enligt den kinesiska astrologin ( Hare eller Katt kallas året i vissa asiatiska provinser)

Nyckelord för året: diplomati, medkänsla, familj- och sällskapsliv

Element: vatten

Kaninen representerar intelligens, intuition, kreativitet, lojalitet och självsäkerhet men också tveksamhet och svårigheter med att fatta beslut

Vatten representerar stränghet, kyla, lugn och självbehärskning.

Vatten kontrollerar njurarna och öronen

Årets färg är svart men förknippas även med blått och grönt


 Det kinesiska nyåret infaller aldrig på ett bestämt datum, utan alltid vid andra nymånen efter vintersolståndet, alltså någon gång mellan 21 januari och 19 februari. I år infaller det kinesiska nyåret den 22 januari.


I österlandet händer det att människor kallar Kaninen för Hare eller Katt och det beror på att djuret från början beskrevs som ”ett djur med mjuk päls och svag rygg”, en beskrivning som passar in på både kanin, hare och katt. Detta är djur som gärna putsar sig och vill hålla sig fina och rena.


Kaninens år präglas på det stora hela av frid och harmoni. Världen blir lugnare och stillsammare. Det blir en stor kontrast mot föregående år, som var Tigerns år. Detta är ett bra år för att umgås med vänner, njuta av livet, vila upp sig och åka på en avkopplande semester.


Allt fler människor kommer att besöka konstutställningar. Mode och fina viner kommer i ropet. Trots att sällskapslivet blomstrar, kommer familjen att stå i centrum. Hemmiljön är viktig och familjens materiella behov kommer att försöka tillfredsställas, framför allt vad gäller barn och barnbarns behov.


Samhällets utstötta, som hemlösa, missbrukare, psykiskt störda osv kommer att få mer hjälp och uppmärksamhet. Människor kommer att engagera sig mer i välgörenhets- och humanitära organisationer. Fredsmäklare och personer som har förmåga att uppträda diplomatiskt kan nå stor framgång. Konflikter löses genom lyhördhet, diplomati och konversation. Inom politiken blir det mer samarbete och blockgränserna utslätas allt mer.


Att äga och ha en stadig inkomst blir viktigt för många människor, eftersom det i grunden finns en stor osäkerhet inför framtiden.


Vi måste vara beredda på att året bjuder på en hel del problem och konflikter också, så därför krävs en viss försiktighet och eftertanke.


Kaninens år är särskilt gynnsamt för dem som ger sig in i ett nytt kärleksäventyr och möjligheterna att möta en ny kärlek är många och kan dyka upp överallt.


Året blir regnigt, framförallt under våren. Räkna med översvämningar och höga vattenflöden.HUR PÅVERKAS DU AV KANINENS ÅR?Du får fram ditt djurtecken genom att söka upp det djur som motsvarar ditt födelseår.. Om din födelsedag inträffar någon gång mellan 20 januari – 20 februari måste du kontrollera med mer detaljerade tabeller, eftersom det kinesiska nyåret aldrig infaller på ett bestämt datum utan alltid vid andra nymåne efter vintersolståndet. Är du född före 20 januari, tillhör du föregående års djurtecken.

Råttan

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

2020

Oxen

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

2021

Tigern

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

2022

Kaninen

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

2023

Draken

1940

1952

1964

1976

1988

2000

2012

2024

Ormen

1941

1953

1965

1977

1989

2001

2013

2025

Hästen

1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Geten

1943

1955

1967

1979

1991

2003

2015

2027

Apan

1944

1956

1968

1980

1992

2004

2016

2028

Tuppen

1945

1957

1969

1981

1993

2005

2017

2029

Hunden

1946

1958

1970

1982

1994

2006

2018

2030

Grisen

1947

1959

1971

1983

1995

2007

2019

2031Den charmiga RÅTTAN bör tänka på att inte äta och framför allt inte dricka för mycket och att röra på sig ordentligt och regelbundet. Studier och resor gynnas i år. En mindre investering kan bli lönsam men se upp i penningaffärer, så att du inte blir lurad. Du vill gärna testa din attraktionskraft och tilltalas av ett aktivt socialt liv. 

Den familjäre OXEN kan få problem med hälsan på grund av mycket arbete och lite fritid. Du möts av respekt och många vill lyssna till de råd du kan ge dem. Du vill gärna renovera ditt hem eller byta bostad, men var sparsam och ta inga lån. Du utvecklas mycket som människa i år. Är du fri kan du möta den rätta kärleken. 

Den ombytliga TIGERN kan vänta både med- och motgångar. Du kan känna dig vilsen och osäker. Fysiskt är du inte riktigt i form. Du har behov av vila, så ta det lugnt och sköt om dig. I år finns chans till romantik och kärlek, men ta det försiktigt med nya förälskelser och se upp med svartsjuka. Arbete som rör konst och musik eller ekonomi kan ge framgång. 

Den diplomatiske KANINEN har en romantisk tid framöver sig och kan njuta för fullt. Du har tur och framgång med det mesta. Gör gärna en utlandsresa och funderar du på att byta bostad är detta ett bra år. Umgås med dina vänner, läs och lyssna på musik. Lita till dig själv och följ din intuition. En hel del extra pengar kommer du att kunna röra dig med i år. 

För den rättframme Draken blir hemmiljön extra viktig, både för avkoppling och påfyllning av energi. Familjelivet fungerar bättre än vanligt. Året är inte speciellt bra för romanser. Flytta inte och byt inte heller arbete. Du kommer att få många fina erbjudanden till affärer, men skuldsätt dig inte. Ett gynnsamt år för studier och du har även förmåga att leda andra in i kunskapens värld. 

Den lugna ORMEN trivs med stillheten och kommer att göra det mesta möjliga av Kaninens år. Du kommer att utnyttja din charm och list för att stärka din position. Chans finns till löneförhöjning och inkomster som kommer genom försäljning kan ge en extra bra slant. Sällskapslivet och romantiken frodas. Ett bra år för förlovning eller bröllop. Gruppaktiviteter tilltalar dig. 

Den omsvärmade HÄSTEN kan kanske äntligen flytta in i sitt drömhus. Kanske en ny familjemedlem kommer till världen. Resor kan bli romantiska. Ett gott år vad gäller karriär och ekonomi. Oväntade pengar kan trilla in. 

Du kan nå framgång genom dina konstnärliga talanger. Se dock upp så att du inte blir lat och inte gör mer än det du måste. Undvik tobak och alkohol!Den romantiska GETEN får ett gynnsamt år. Sällskapsliv, vänner och festligheter står i centrum. Du är populär och efterfrågad. Även yrkesmässigt kan du nå framgång. Chans finns till avancemang och inom affärsvärlden finns din stora chans i år. Värdepapper kan ge framgång. Du kommer att kunna unna dig lite extra i år. Du ska dock iaktta försiktighet vid större investeringar.

 

Den påhittiga Apan kommer att umgås mycket med sina vänner. Du får dock se upp med konflikter både privat och i arbetet, då du ofta frestas till att provocera andra. Du arbetar bäst i din hemmiljö. Resor ger fin avkoppling. Hälsomässigt bör du tänka mer på dig själv, annars kan allergier och överkänslighet bryta ut. Ekonomin ser lovande ut, men var inte snål och låt inte andra betala för dig. 

Den ärliga TUPPEN kommer att få många erbjudanden, men du bör vara försiktig och helt säker innan du fattar beslut. Vänd dig till en professionell rådgivare vid större investeringar. Se över försäkringar och värdepapper. Du tar i år lättare på saker och ting och är mer våghalsig än vanligt. Satsa på framtida projekt. Ett gynnsamt år för långa resor. Många vill vara vän med dig.
 

Den rättvisa HUNDEN kan glömma sina personliga problem och slappna av. Du känner dig glad och positiv och har goda möjligheter att avancera i arbetslivet. I år kan du lägga grunden för lyckosamma projekt. Året handlar annars mest om nära relationer. Familjekär som du är vill du i år att dina nära skall få det bättre. Extra sällskaplig är du också. Kärlek och romantik får du i överflöd.


 

Den generösa GRISEN måste vara beredd på en del problem och svårigheter. Det är bättre om du låter rutiner råda vad gäller kärlek och vänskap. Var försiktig i umgänget med nya vänner! Ekonomin är det lite si och så med, ena dagen pengar, nästa dag utan. Var sparsam och lyssna till goda råd, så kan ekonomin förbättras. Se också upp med hälsan! Konstnärligt skapande kan ge framgång.

Ingen vet med säkerhet hur det kinesiska horoskopet kom till men det finns en legend om dess tillkomst. Buddha skickade en inbjudan till alla djuren i sitt rike att komma och fira nyår med honom.

Enligt legenden dök tolv olika djur upp. Buddha förärade varje djur ett år uppkallat efter djurets namn och dessutom skulle alla människor som var födda detta år ärva djurets egenskaper.Det är en kalender som är baserad på solens och månens lägen på himlen. En månad börjar alltid vid nymåne. Ett år består av tolv månader, med omväxlande 29 och 30 dygn. Vid skottår lägger man till ytterligare en månad. Den månaden har inget namn utan räknas in i föregående månad. Antalet dygn under ett år kan vara 353, 354 eller 355 och under ett skottår, 383, 384 eller 385.


 

Enligt kinesisk filosofi har allt två sidor, yin och yang.

Varje djurtecken är antingen yin eller yang.

Yin = filosofisk och inåtvänd. Bör tänka först och tala sedan.

Yang = utåtriktad och öppen. En ledarbegåvning.


Yin – tecken = Oxen, Kaninen, Ormen, Geten, Tuppen och Grisen

Yang – tecken = Råttan, Tigern, Draken, Hästen, Apan och Hunden


 
 Kaninen passar bäst ihop med geten och hunden. Kaninen passar mindre bra ihop med råttan och tuppen. Tigern och den starka draken bör de undvika helt.

 

                                                                                     


HUNDEN och VARGEN


HUNDEN OCH VARGEN


 


Varg, Canis Lupus och hund, Canis Familiaris räknas till samma art. Deras släkte är Canis, dit även prärievarg och schakal tillhör. Släktet ingår i familjen hunddjur, Canidae, vilket också innehåller räv, mårddjur, ökenräv m.fl.


För att lättare förstå hundens olika beteenden och komplicerade liv med andra hundar och med oss kan det vara bra att utgå från vargen, även om den vanligaste orsaken till att hunden inte kan utföra beteenden exakt som vargen beror på att människan har förändrat deras kroppskonstitution så att det har blivit svårt och ibland omöjligt. Vi har skapat hundar med för korta ben, för korta nospartier m.m. m.m. 

Hunden har nog mer ”varghjärna” än vad vi i allmänhet tror.

Hundägare får ofta problem med unghundar som är 6-9 och 15-20 månader gamla och oftast är det inkallningen som inte fungerar som tidigare eller också har hunden börjat bli rädd eller aggressiv i nya situationer. Hunden blir mindre beroende av föraren och mer nyfiken på omvärlden. Han blir mer rädd för ljud och annat som han tidigare inte har reagerat för.


Unghundsproblem vid 6-9 mån (den så kallade ”spökåldern”) kan härledas till den period när vargvalparna gör utflykter på egen hand. De drar iväg från flocken och undersöker omgivningen. Både rädslan och nyfikenheten ökar.

Problemåldern vid 15-20 mån kan härledas till den period då ungvargarna lämnar flocken och gruppen, ofta för alltid, och ger sig av på längre vandringar utanför reviret.


Vargen gräver ibland en liten grop i marken innan den lägger sig. Detta grävande ser man ibland hos hunden när den ”bäddar”. Snurrandet innan hunden lägger sig har troligen anatomiska orsaker. Den rättar till ryggrad och muskler så att den bekvämt kan ligga hoprullad. Det finns en teori om att snurrandet skulle komma från nedtrampning av gräs.


Socialt putsande, dvs. ett slickande och naggande i ansiktet, på öron, hals och rygg förekommer mellan vuxna i flocken där alla känner varandra. Hunden naggar även oss ibland.


Hunden är liksom vargen ett flockdjur och i synnerhet valpen har ett stort behov av sällskap och kontakt med sin flock. Om man inte kan vara hemma hos den eller ta den med sig, ska man tänka sig noga för innan man skaffar hund och man bör inte lämna den vuxna hunden ensam mer än högst fyra-fem timmar.


 

 


Börjar hunden att bita i skor, vantar, strumpor och andra starkt luktmarkerade föremål så är det ofta ett första tecken på att den får för lite social kontakt. Vi måste alltid tänka på vargens liv i flocken och på hunden biologiska bakgrund och inte glömma bort att hunden också är en FLOCKMEDLEM.Lästips:

”Hundar o vargars beteende” av Freddy Worm Christiansen

”Varg” av Hans-Ove Larsson

"Vargen. Den jagande jägaren" av Henrik Ekman

”Hundens språk och flockliv” av Lars Fält

”Lexikon i hundspråk” av Anders HallgrenDet vanligaste skälet till vargskador på hundar tycks också vara att vargen ser hunden som en annan varg.   Skott-/smällare-/ fyrverkerirädda hundar

Skott-/fyrverkeri-/smällare-/åskrädda hundar


Kalkon och bananer hjälper till att höja serotoninhalten i hjärnan. Bra att ge framåt nyår om hunden är rädd och orolig..Bananer är rika på aminosyran tryptofan som tillsammans med B6-vitamin och C-vitamin, som båda finns i banan, omvandlas till signalämnet serotonin.

Banan innehåller kalcium och magnesium som är viktiga för hjärnan.
Det finns även hjälpmedel som kan lindra ångesten hos hundar som är rädda för skott, fyrverkerier, raketer, smällare och åska. Många hundar blir helt av med sin rädsla genom rätt träning i god tid
Det finns en CD- skiva i handeln med enkel träning för skott/fyrverkeri/åskrädda hundar. Träningen måste börja i god tid före nyår, helst flera månader innan.


Det finns även ljudträning på youtube


ADAPTIL = en adapter som du sätter i vägguttaget i det rum där hunden vistas mest. ADAPTIL innehåller hundens lugnande feromoner. Skaffa adaptern ett par veckor före nyår, vid lucia är perfekt.


ADAPTIL finns även som spray som du kan spraya i hundbädden, på en scarf som hunden har runt halsen, etc.


ADAPTIL:


förebygger och hjälper till att avbryta tillstånd relaterade till oro och rädsla

hjälper valpar såväl som vuxna hundar att bibehålla lugn och stabilitet

kan köpas hos din veterinär eller på djurapotek
Sedan finns även tuggtabletterna Aptus Relax som är lugnande och bidrar till mindre stress för hunden. De välsmakande tabletterna ges 30 minuter innan effekt önskas. Kan användas dagligen eller vid behov. De innehåller bl a grönt tepulver, L-tryptophan och Vitamin B1.


Zylkene är också ett naturligt välsmakande tillskott som hjälper hunden att hantera stressiga situationer. Det framställs ur komjölk och utan kemikalier. Det innehåller inte laktos. Kombinera gärna med Adaptil-produkterna.
Ett annat tips är att linda hunden, kallas för Half Wrap. Med ett brett band eller annat tygstycke lindar du som bilden ovan visar. Det kan hjälpa. Själv har jag använt den metoden på två panikslagna hundar och jag blev mycket positivt överraskad hur effektivt det var. Tryck har använts i många år för att minska ångesten hos både djur och människor.


Det finns även speciella västar, Thundershirt att köpa.
Min Becka blir fullkomligt panikslagen av fyrverkerier, smällare o liknande. Nu har jag använt mig av Half Wrap under nyårshelgen de senaste sex åren och det fungerar mycket bra på henne. Hon somnar till och med. Har Adaptil i vägguttaget i vardagsrummet också. När det smäller som värst ligger Becka inne i duschrummet som är den mest isolerade platsen här.
Hunden får INTE lämnas ensam. Försök att vistas tillsammans med hunden i ett rum som är så ljudisolerat som möjligt, i källaren, i badrummet eller i bilen som står inne i ett garage under de värsta fyrverkeritimmarna i nyår.

Ha gärna musik och TV på. Dra för gardiner o persienner. Stoppa fetvadd i hundens öron. Ömka aldrig hunden utan uppträd alltid lugnt och naturligt själv.Fästingar i november

Fästingarna är aktiva när det är 5 plusgrader och ännu varmare ute. Det innebär att fästingarna är aktiva nästan året om i vissa delar av södra Sverige.

 

Därför bör du kolla efter fästingar dagligen och regelbundet på din hund eller katt.


Själv använder jag aldrig starka bekämpningsmedel på mina hundar utan håller mig till huskurer. I sommar har jag enbart använt mig av kokosolja på mina hundar och de har inte haft en enda fästing på sig.


Smörj in hundens päls med ekologisk kokosolja

1. Ta en liten klick kokosolja och gnugga det mellan händerna.
2. Stryk den smälta kokosoljan över hundens päls. Gärna på magen och i nacken.

Upprepa behandlingen 2 gr/vecka.

Fästingarna gillar inte doften av kokosolja. Det är fettsyran laurinsyra som fästingarna inte tycker om och 40-60 % av fettet i kokosolja är laurinsyra.

Laurinsyran är dessutom bakteriedödande och sårläkande. Den lindrar eksem och svampinfektioner.

 


Här nedan följer några andra tips på olika huskurer för utvärtes bruk för att hålla fästingen borta men som är ofarliga för hunden och ändå effektiva...


Huskur 1

1 liter vatten

1 brk rosmarin eller timjan

1 msk vitvinsvinäger

1 vitlöksklyfta

lite citronsaft

Koka upp en liter vatten tillsammans med vitlöksklyftan. Häll i en brk rosmarin eller timjan i vattnet och låt dra i minst en timme. Sila bort kryddan och vitlöken. Tillsätt en msk vitvinsvinäger och citronsaften. Häll blandningen i en sprayflaska.

Duscha din hund före varje promenad och speciellt runt ben, mage, svans och vid öronen.

Denna huskur fungerar mycket bra!


Huskur 2


Koka upp 8 dl vatten och låt det svalna

Tillsätt:

12 droppar Eukalyptus citriodora
12 droppar citrongräs
12 droppar citronmyrten
12 droppar lavendin
3 droppar timjan

Tillsätt 1 matsked äppelcidervinäger och saften av en halv citron.
Rör om kraftigt och låt blandningen stå minst ett dygn, men helst en vecka, rör om då och då. Häll sedan över blandningen på sprayflaska och spraya djurets päls helst två gånger om dagen, morgon och kväll
Tips till matte och husse!

Ät vitlökskryddad mat eller ta en vitlökskapsel. Spraya gärna benen med rosmarinvattnet (se ovan) före promenad i fästingrik skog och mark.

 

Äldre inlägg